fbpx
Royalty-free En Rechtenvrije Muziek Bestaat Niet!

Royalty-free en rechtenvrije muziek bestaat niet!

Royalty free wordt in het Nederlands nog weleens aangeduid als rechtenvrij. Naar mijn mening niet correct omdat dit twee totaal verschillende begrippen zijn.

Allereerst het begrip Royalty. Per definitie zijn dit inkomsten die makers in welke vorm dan ook ontvangen voor het gebruik van hun werk (intellectueel eigendom). Wat betreft Royalty free zijn de meningen veelal verdeeld. De één zegt dat royalty free wil zeggen dat er maar één keer voor een werk betaald hoeft te worden. M.i. betreft zo’n eenmalige vergoeding ook royalties en spreek je dan ook niet van royalty free. Immers wordt er voor het gebruik een vergoeding gevraagd en betaald. Ook al is dit een buy-out/totale afkoop of licentie. Royalty free wil zeggen dat een rechthebbende en/of maker voor onbeperkt gebruik door derden van zijn werk, nooit en te nimmer een vergoeding vraagt. Dit zou betekenen dat het gebruik volledig gratis is. In de muziekbranche ben ik dit nog nooit tegengekomen!!!

Zoals ik al eerder meldde wordt Royalty free in het Nederlands nog weleens aangeduid als rechtenvrij. Dit is naar mijn mening niet correct, daar de wettelijk geldende rechten automatisch nog steeds van kracht blijven. Het is de rechthebbende die er voor kan kiezen om gratis, in welke vorm dan ook, een gebruiksrecht te verlenen. Eenvoudig weg kan rechtenvrij niet bestaan. Er is nl. altijd wel een maker en dus iemand die de rechten heeft op zijn of haar materiaal.

Maar zijn er dan helemaal geen uitzonderingen? Nou eigenlijk wel. Want wat als er zo’n maker dan komt te overlijden? Dan nog steeds is er niet direct sprake van rechtenvrij. Er zijn dan altijd nog de erven die aanspraak maken op deze rechten. In Nederland en zelfs in heel Europa is het, op dit moment, zo geregeld dat na het overlijden van een rechthebbende de rechten overgaan naar de erven. 70 jaar, in andere landen kunnen andere termijnen gehanteerd worden, na het overlijden van de oorspronkelijke rechthebbende valt het werk in het zogenoemde Domaine Public. Dan mag iedereen het gebruiken zonder hier toestemming voor nodig te hebben. Althans de compositie en/of tekst van een muzikaal werk. Een bestaande opname kun je hiervoor weer niet gebruiken. Deze opname rechten, ook wel masterrechten of recording rights genoemd, berusten dan weer bij een andere rechthebbende en zul je dan toch weer toestemming voor moeten vragen.?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top